Problem maszyny wirtualnej klienta AppFabric

mamy serwer klastrów AppFabric i mogę z nim pracować, używając mojego komputera dev jako klienta. Aby symulować różne serwery WWW uzyskujące dostęp do serwera klastrowego pamięci podręcznej, utworzyłem maszynę wirtualną VMWare i zainstalowałem Visual Studio 2010 oraz moją aplikację internetową. Z maszyny wirtualnej jako klienta, gdy próbuję uzyskać pamięć podręczną, pojawia się następujący błąd ... Proszę o pomoc .. dzięki ..

ErrorCode: SubStatus: Wystąpił tymczasowy błąd. Spróbuj ponownie później. (Jeden lub więcej określonych serwerów pamięci podręcznej jest niedostępnych, co może być spowodowane zajętą ​​siecią lub serwerami. W przypadku lokalnych klastrów pamięci podręcznej sprawdź również następujące warunki. Upewnij się, że udzielono uprawnienia zabezpieczeń dla tego konta klienta i sprawdź, czy AppFabric Usługa buforowania jest dozwolona przez zaporę ogniową na wszystkich hostach pamięci podręcznej, a MaxBufferSize na serwerze musi być większa lub równa serializowanemu rozmiarowi obiektu wysłanemu przez klienta).

Zauważyłem, że wewnętrzny wyjątek był

Serwer odrzucił poświadczenia klienta.

Więc .. po kilku badaniach .. Dodałem następujący wiersz do mojej konfiguracji

<securityProperties mode="None" protectionLevel="None" />

Teraz moja konfiguracja dataCacheClient wygląda następująco:

 <dataCacheClients>
  <dataCacheClient name="default">
  <localCache
  isEnabled="true"
  sync="NotificationBased"
  objectCount="10000"
  ttlValue="5" />
  <hosts>
   <host name="MyCacheClusterServerMachine" cachePort="22233" />
  </hosts>
  <securityProperties mode="None" protectionLevel="None" />
 </dataCacheClient>

Po powyższej zmianie konfiguracji otrzymuję następujący błąd:

Połączenie z gniazdem zostało przerwane. Może to być spowodowane błędem podczas przetwarzania wiadomości lub przekroczeniem limitu czasu odbioru przez zdalnego hosta lub problemem z zasobami sieciowymi. Upłynął limit czasu lokalnego gniazda

Mój kod bez konfiguracji jest następujący. Działa z mojego komputera dev jako klient, ale nie z maszyny wirtualnej jako klienta. Mogę pingować serwer klastrowy z klienta VM.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    var config = new DataCacheFactoryConfiguration();
    var servers = new List<DataCacheServerEndpoint>();
    servers.Add(new DataCacheServerEndpoint("MyCacheClusterServerMachine", 22233));
    config.Servers = servers;
    var factory = new DataCacheFactory(config);
    var cache = factory.GetDefaultCache();  <---- error here ********
    var key = "CachedObjectKey";
    var obj = cache[key];
    if (obj == null)
    {
      obj = "here is a string to cache";
      cache.Add(key, obj);
      Console.WriteLine("object was not in cache");
    }

    obj = cache.Get(key);

    Console.WriteLine(obj.ToString());
    Console.ReadLine();
  }
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion