Wyniki wyszukiwania dla "roaming"

2 odpowiedź

Czy istnieją sposoby wykrywania statusu roamingu w systemie iOS 6?

Moja aplikacja używająca poniższych metod do wykrywania roamingu w iOS 4 i 5.

2 odpowiedź

Trwałe przechowywanie zaszyfrowanych danych przy użyciu .Net

Muszę przechowywać zaszyfrowane dane (kilka małych ciągów) między uruchomieniami aplikacji. Nie chcę, aby użytkownik podawał hasło za każdym razem, gdy uruch...