Wyniki wyszukiwania dla "powershell-v1.0"

1 odpowiedź

Jak wykonać naciśnięcie klawisza w PowerShell?

Mam skrypt ps1 do pobrania informacji ze środowiska klastra vmware.W pewnym miejscu skrypt ps1 wymagaWCHODZIĆ naciśnięcie klawisza.Więc jak to zrobić?-Dzięki

4 odpowiedź

Dlaczego Powershell ISE pokazuje błędy, których nie pokazuje konsola PowerShell?

Używam dokładnie tego samego pliku script.ps1 w ISE Powershell (ręczne ładowanie skryptu i naciśnięcie F5) oraz w konsoli Powershell (wykonywanie pliku skryp...

4 odpowiedź

Recetse Get-ChildItem jako parametr w PowerShell

Szukam funkcji, która mogłaby przełączać zdolność do powtarzaniacmdlet Get-ChildItem.Jako bardzo prosty przykład: