Wyniki wyszukiwania dla "libusb"

2 odpowiedź

Programowanie USB za pomocą Qt

Czy mimo to mogę zrobić programowanie USB w Qt? Używam Qt Creator 2.6 opartego na Qt w wersji 5.0.0 i jest to najnowszy Qt Creator, który współpracuje z komp...

1 odpowiedź

Programowanie USB za pomocą Objective-C

Czy ktoś może mi powiedzieć, jak zaprogramować urządzenia USB za pomocą Objective-C jako aplikacji na iPhone'a?Chcę uzyskać dostęp do zawartości urządzen...

7 odpowiedzi

Pyusb w systemie Windows - brak dostępnego zaplecza

1 odpowiedź

Uprawnienie USB uzyskane za pośrednictwem android.hardware.usb nie dotyczy NDK

Udało mi się uzyskać pozwolenie na komunikację z urządzeniem za pośrednictwem interfejsu USB Host API systemu Android.

2 odpowiedź

libusb_open zwraca 'LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED' w systemie Windows 7

1 odpowiedź

ld: nie znaleziono symboli dla architektury x86_64 (libusb)

1 odpowiedź

Czytaj / pisz na pendrive'ie używając libusb: libusb_bulk_transfer ()

Próbuję wykonać operacje odczytu i zapisu na apendrive.Szczegóły: ID dostawcy: 8564 i ID produktu: 1000. Jest toPrzekroczyć Urządzenie pamięci masowej JetFla...

0 odpowiedzi

Ustaw ręcznie typ przesyłania USB dla urządzenia

Próbuję uruchomić Asus xtion na płycie ARM (Pandaboard) i już zainstalowałem i użyłem próbek (np. NiSimpleRead) dostarczonych przez openni. Aby te próbki był...

2 odpowiedź

Nie można odebrać interfejsu USB za pomocą C + libusb w systemie Mac OS X