Wyniki wyszukiwania dla "php-ini"

1 odpowiedź

Xdebug nie jako rozszerzenie Zend IIS7

4 odpowiedź

PHP - date () vs. date.timezone / date_default_timezone_set ()

2 odpowiedź

Nadpisywanie PHP.ini we wspólnym środowisku programistycznym

Moje środowisko programistyczne jest udostępniane innym programistom mojego startupu i jest instalowane w Rackspace. Plik php.ini znajduje się w

6 odpowiedzi

Jak sprawdzić, który php.ini jest używany?

Przeszukuję ścieżkę, w której znajduje się plik php.ini na naszym serwerze Linux Ubuntu, a podczas wykonywania polecenia znalazłem wiele php.ini

4 odpowiedź

Konfiguracja pliku ini php do przesyłania plików

Mam stronę do przesyłania plików, In