Wyniki wyszukiwania dla "visual-c++"

5 odpowiedzi

Czy aktualizacja podwójnej operacji atomowej

6 odpowiedzi

Plik wykonywalny Visual C ++ i brakujący plik MSVCR100d.dll

1 odpowiedź

Windows - Jak wyliczyć ścieżkę urządzenia wszystkich podłączonych urządzeń USB?

Próbuję użyć funkcji SetupDi do wyliczenia ścieżki wszystkich podłączonych urządzeń USB. Ścieżka urządzenia to ścieżka używana w CreateFile (), dzięki czemu ...

1 odpowiedź

Wyświetlanie dynamicznie alokowanych łańcuchów zakończonych znakiem null za pomocą debugera Visual Studio

3 odpowiedź

Dlaczego to okno powoduje podział kodu na kategorie?

Próbuję podklasować okno, które aktualnie ma fokus. Robię to monitorując

2 odpowiedź

Redefinicja i wylicznik

Mam problem z wylicznikami. Nie marnujmy nikogo czasu i idźmy prosto do niego. Błąd:

2 odpowiedź

Czy można wywołać WriteFile i aplikacja będzie czekać na wywołanie zwrotne na zawsze?

Nazywam tę metodę

1 odpowiedź

Zwróć CStringArray daje błędy

Próbuję zwrócić CStringArray: W moim „.h” zdefiniowałem:

1 odpowiedź

Visual studio 2012 powolny czas kompilacji

2 odpowiedź

Czy statyczne początkowe wątki są bezpieczne z VC2010?

Szukałem odpowiedzi na SO i MSDN, ale nie mogę znaleźć jasnej i ostatecznej odpowiedzi ...Wiem, że jest to standard C ++ 11 i że obecna wersja GCC zachowuje ...