Wyniki wyszukiwania dla "visual-c++"

1 odpowiedź

Jak określić optymalny rozmiar stosu nici?

3 odpowiedź

„Sys / mman.h: Brak takiego pliku lub katalogu”

Używam Code :: Blocks 8.02 i mam pytanie .. za każdym razem, gdy próbuję skompilować minimad.c (przykład, który pochodzi z Libmad), pojawia się komunikat o b...

3 odpowiedź

Statycznie łączone z biblioteką zbudowaną z innej wersji C Runtime Library, ok lub źle?

Rozważmy następujący scenariusz: aplikacja łączy się z biblioteką zewnętrzną A.A jest zbudowany przy użyciu MSVC 2008 i jest statycznie łączony (tj. Zbudowan...

2 odpowiedź

Wykonaj proces i zwróć jego standardowe wyjście w VC ++

2 odpowiedź

Czy użycie __declspec (novtable) na abstrakcyjnych klasach bazowych wpływa w jakikolwiek sposób na RTTI?

Czy też istnieją inne znane negatywne skutki stosowania __declspec (novtable)? Nie mogę znaleźć odniesień do żadnych problemów.

2 odpowiedź

Pliki Win32 zablokowane do czytania: jak dowiedzieć się, kto je blokuje

W C ++ (szczególnie w Visual C ++) czasami nie można otworzyć pliku, ponieważ inny plik wykonywalny go otworzył i nie udostępnia go do odczytu. Jeśli spróbuj...

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między _imp i __imp?

Znalazłem interesujący błąd, gdy próbowałem połączyć się z biblioteką skompilowaną w MSVC przy użyciu MinGW podczas pracy w Qt Creator. Linker skarżył się na...

4 odpowiedź

Jak domyślnie zbudować GTest / MDd (zamiast / MTd), używając CMake?

Próbuję się zintegrowaćGTest zCMake jak najdokładniej. Ale domyślnym typem kompilacji dla moich projektów testowych jest

2 odpowiedź

Jak poprawnie uzyskać dostęp do c ++ / CLI początkowo w polu TimeSpan?

Poniższy kod kompiluje się z ostrzeżeniem i błędem intellisense:

5 odpowiedzi

Jak utworzyć link do VS2008 .libs z g ++