Wyniki wyszukiwania dla "watershed"

3 odpowiedź

Jak zdefiniować znaczniki dla Watershed w OpenCV?

Piszę dla Androida z OpenCV. Segmentuję obraz podobny do poniższego, używając zlewni sterowanej znacznikiem, bez ręcznego zaznaczania obrazu przez użytkownik...

3 odpowiedź

segmentacja zlewni opencv xcode

Teraz uczę się kodu z książki adresowej opencv (OpenCV 2 Computer Vision Aplikacja do programowania aplikacji): Rozdział 5, Segmentowanie obrazów za pomocą d...