Wyniki wyszukiwania dla "resx"

2 odpowiedź

przy użyciu plików .resx && .resource w niestandardowym sterowaniu serwera

Piszę własną kontrolę nad serwerami i korzystam z obrazów, które są przechowywane w pliku .resx. W aplikacji konsoli ten kod działa poprawnie:

6 odpowiedzi

Lokalizacja MVC4. Dostęp do Resx z widoku

Moim zdaniem chciałbym uzyskać dostęp do ciągów zasobów z określonego lokalnego zasobu w tym pliku .. Tak jak to wiesz z formularzy internetowych:

1 odpowiedź

Koszty ogólne wydajności przy korzystaniu z plików zasobów (.resx)

Uwaga: znam następujące pytania na ten temat:Czy są jakieś problemy z wydajnością lub zastrzeżenia dotyczące plików zasobów (.resx)?Czy zasoby ciągów (.resx)...

3 odpowiedź

Używanie plików .Resx do wiadomości globalnych aplikacji?

4 odpowiedź

Jak używać pliku zasobów Resx w szablonie T4

Nie mogę dowiedzieć się, jak dołączyć plik zasobów (.resx) do szablonu (.tt) T4.Próbowałem do tej pory ... Importowanie przestrzeni nazw

2 odpowiedź

Domena aplikacji uruchamia się ponownie po zmianie pliku .resx. Jakikolwiek sposób, aby tego uniknąć?

Mam aplikację ASP.NET z wieloma plikami .resx (zasobami) używanymi do zlokalizowanych kontrolek użytkownika i stron.Chcielibyśmy, aby te pliki można było edy...

3 odpowiedź

Najlepsze praktyki dotyczące plików zasobów ASP.NET MVC

Jakie są najlepsze wykorzystanie następujących plików zasobów.Właściwości → Zasoby (Phil użył tego zasobu do lokalizacji w DataAnnotation)Folder App_GlobalRe...

5 odpowiedzi

Czy możliwe jest użycie zmiennej dla `[Display (Name =„ Something ”)]` `annotacji danych w MVC3 (C #)

2 odpowiedź

Używanie poprawnego pliku „.resx” zgodnie z informacjami o kulturze

Chcę użyć lokalizacji w moim projekcie, więc używam plików „.resx”.Mam dwa pliki „StringRes.resx” i „StringRes.fr.resx”. Jak łatwo się domyślić, chcę, aby ws...

2 odpowiedź

Udostępnianie plików zasobów asp.net pomiędzy aplikacjami internetowymi

Mam wiele projektów, które muszą współużytkować pliki zasobów (.resx). Sugerowano przeniesienie plików zasobów do oddzielnego zestawu i odwołanie się do projektów internetowych. Czy istnieje przykład jak to zrobić? Czy mogę utworzyć nowy projekt ...