Wyniki wyszukiwania dla "self-signed"

3 odpowiedź

Certyfikat podpisany przez WCF nie jest zaufany na kliencie

11 odpowiedzi

Jak mogę sprawić, by git zaakceptował certyfikat z podpisem własnym?

2 odpowiedź

Android SSL HTTP Request przy użyciu certyfikatu samopodpisanego i CA

1 odpowiedź

W iOS, jak połączyć się z serwerem za pomocą https z certyfikatem z podpisem własnym na serwerze?

Zajmuję się tworzeniem iOS 5 i naprawdę nie chcę używać kodów nie-ARCed, więc zdecydowałem się go wdrożyć, zamiast używać AFNetworking. To może być również d...

2 odpowiedź

Ograniczenia internetowe Java 1.7.51 dla apletów

2 odpowiedź

Korzystanie z JavaMail z certyfikatem z własnym podpisem

7 odpowiedzi

Java 7u51 nie akceptuje JNLP z certyfikatem z podpisem własnym?

5 odpowiedzi

Jak utworzyć samopodpisany certyfikat za pomocą C #?

Muszę utworzyć certyfikat z podpisem własnym (dla lokalnego szyfrowania - nie jest on używany do zabezpieczania komunikacji), używając C #.Widziałem kilka im...

1 odpowiedź

Dlaczego nie zwijasz certyfikatu SSL z podpisem własnym?