Wyniki wyszukiwania dla "svn"

4 odpowiedź

Git lub Subversion dla plików binarnych

Musimy przechowywać pliki binarne (głównie dokumenty MS Word, od kilku KB do kilku MB) w repozytorium kontroli wersji z ponad 100 „projektami”. Obecnie używa...

1 odpowiedź

Jak wyświetlić znaczniki SVN i ich wersje z linii poleceń

Potrzebuję poprawek różnych tagów. Do tej pory użyłem przeglądarki Smart-Browser w SmartSVN. Jest jednak dość powolny.Coś jak

2 odpowiedź

Jakie są typy MIME dla plików kodu źródłowego projektu .NET?

11 odpowiedzi

Dodaj wszystkie niewersjonowane pliki do Subversion za pomocą jednego polecenia Linux

Czasami dołączam do swojego projektu wiele plików w różnych katalogach. Na razie przed zatwierdzeniem dodam wszystkie pliki do mojego projektu. Czy jest jaki...

7 odpowiedzi

Subversion: Dodaj dane wersji do pliku kodu po zatwierdzeniu

Czy istnieje łatwy sposób na zatwierdzenie pliku, automatyczne wstawienie informacji do samego pliku kodu (jak autor, komentarz zatwierdzenia, data zatwierdz...

1 odpowiedź

jak użyć svndumpfilter, aby wykluczyć określoną wersję

Mam repozytorium SVN o złej wersji lub dwóch. Muszę się ich pozbyć! Planowałem użycie narzędzia svndumpfilter, które ma

1 odpowiedź

dlaczego git-svn powinien agresywnie szukać starej historii?

Coś dziwnego wydarzyło się, gdy uruchomiłem klony git svn, chociaż poniższe informacje mówią nam, żebyśmy się nie niepokoili, zastanawiam się, dlaczego to je...

3 odpowiedź

Pobierz ostatni plik Data zatwierdzenia z SVN

2 odpowiedź

SVN Ponownie integruj tę samą gałąź z magistralą

1 odpowiedź

svnkit, wypisz wszystkie pliki repozytorium SVN, nie wyszukując plików