Wyniki wyszukiwania dla "svn"

4 odpowiedź

Storyboardy i konflikty SVN

Jest to problem, z którym nigdy nie mieliśmy do czynienia, dopóki nie pojawiły się storyboardy - Zawsze, gdy istniała szansa na konflikt w interfejsie użytko...

4 odpowiedź

Jenkins CI: Jak uruchamiać kompilacje przy zatwierdzaniu SVN

2 odpowiedź

„Svn log” nie pokazuje wszystkich ostatnich zatwierdzeń

Uwaga: jest to prawdopodobnie nie do pomyślenia dla doświadczonych użytkowników SVN, ale przez jakiś czas mnie to kłuło ... więc mam nadzieję, że pomoże to k...

8 odpowiedzi

[Błąd: bieżący katalog roboczy nie jest projektem opartym na Kordowie.]

2 odpowiedź

svn: dokumentacja formatu zrzutu?

Czy dokument „svnadmin dump” jest gdzieś udokumentowany? Chcę nagrać strukturę danych zawierającą wszystkie metadane dla repozytorium svn, która jest zasadni...

1 odpowiedź

Xcode 4.3 jak połączyć zmiany ujęć z dwóch programistów używających SVN?

Mam problem z projektem, w którym wielu programistów pracuje nad tym samym plikiem serii ujęć. Ponieważ programiści dodają kontrolery do własnej wersji serii...

2 odpowiedź

Migracja katalogu do innego repozytorium svn

Mam kod w repozytorium svn, nazwij go repozytorium A. Teraz powiedz, że muszę przenieść zawartość do repozytorium B, ale repozytorium B było już aktywne prze...

1 odpowiedź

Czy są jakieś alternatywy dla svn_load_dirs.pl?

3 odpowiedź

SVN - jak zastosować zmiany wprowadzone w pniu do wszystkich gałęzi

Jestem początkującym w SVN.I mam strukturę katalogów SVN w następujący sposób:

1 odpowiedź

Jak skopiować repozytorium SVN jako folder do innego repozytorium z historią

Mam 2 repozytoria