Wyniki wyszukiwania dla "graph"

7 odpowiedzi

Generowanie statystyk z repozytorium Git [zamknięte]

Szukam dobrych narzędzi / skryptów, które pozwolą mi wygenerować kilka statystyk z repozytorium git. Widziałem tę funkcję w niektórych witrynach hostingowych...

2 odpowiedź

Znajdź połączone elementy na wykresie [zamknięte]

Jeśli mam wykres nieukierunkowany (zaimplementowany jako lista wierzchołków), jak mogę znaleźć jego podłączone komponenty? Jak mogę użyć szybkiego połączenia?

2 odpowiedź

Znajdowanie najkrótszej ścieżki z zapytaniem SPARQL

Próbuję zrozumieć ograniczenia obliczeniowe kwerendy SPARQL i chciałbym wiedzieć, jak napisać zapytanie, które określi, czy istnieje ukierunkowana ścieżka mi...

1 odpowiedź

Wiele wykresów w R z osiami podstawowymi i pomocniczymi na wszystkich 4 stronach z niestandardową etykietą osi

Zgodnie z komentarzami innych, ten post został podzielony na mniejsze pytania z poprzedniej wersji tegoOP.Na poniższym wykresie pomożesz miZamknij stronę = 4...

4 odpowiedź

Jak mogę zmienić kolor pasków na wykresie słupkowym?

4 odpowiedź

Losowe proste tworzenie wykresów połączonych z określoną rzadkością

1 odpowiedź

Generowanie wykresu za pomocą zdalnych danych z bazy danych na achartengine

2 odpowiedź

Skala osi JFReeChart x

Mam wykres liniowy JFree XY, który zawsze zaczyna się od x = 0. Następnie na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika ustawień z pliku właściwości aplikacj...

2 odpowiedź

Jak ustawić odstęp siatki w gnuplot

Mam yaxis od 0 do 100. Chcę linię siatki po każdych 10 jednostkach. Jak mogę to zrobić? To znaczy, jak mogę rysować linie siatki po każdych 10 jednostkach?

1 odpowiedź

Skonfiguruj statyczny wykres statycznego układu w d3.js

Mam przykładowy kod pracy (tylko