Wyniki wyszukiwania dla "matplotlib"

2 odpowiedź

Matplotlib: Jak dopasować szerokość linii w pasku kolorów do wykresu konturowego?

4 odpowiedź

Jak mogę zrobić pusty podplot w matplotlib?

Tworzę grupę wątków (powiedzmy 3 x 2) w matplotlib, ale mam mniej niż 6 zbiorów danych. Jak mogę sprawić, aby pozostały podplot był pusty?Układ wygląda tak:

5 odpowiedzi

znaleźć długość sekwencji identycznych wartości w tablicy numpy (kodowanie długości przebiegu)

W programie pylab (który prawdopodobnie może być również programem matlab) mam tablicę liczb liczb reprezentujących odległości:d[t] jestdystanso czasiet (a czas moich danych jestlen(d) jednostki czasu). Wydarzenia, którymi się interesuję, są ...

5 odpowiedzi

Jak pominąć puste daty (weekendy) w graficznym wykresie Pythona Matplotlib?

4 odpowiedź

Matplotlib imshow: Dane zostały obrócone?

5 odpowiedzi

matplotlib (równa długość jednostki): z „równym” współczynnikiem kształtu oś z nie jest równa x- i y-

3 odpowiedź

Jak wyświetlić pasek i wykres liniowy na tym samym wykresie

2 odpowiedź

Uruchom skrypt Pythona w języku IPython z wbudowanymi / wbudowanymi wykresami

Chciałbym mieć plik wsadowy w jednym folderze za pomocą

2 odpowiedź

Python- 1 sekunda ciągłej prezentacji

Mam słownik z danymi. Dla każdego wpisu chciałbym wyświetlać wykresy przez 1 sekundę i przejść do następnego. Wykresy do wyświetlenia są już zakodowane w zew...

1 odpowiedź

Przesunięty kolorowy pasek matplotlib

Próbuję stworzyć wypełniony kontur dla zestawu danych. Powinno być dość proste: