Wyniki wyszukiwania dla "plot"

4 odpowiedź

Pobieranie wartości X i Y z wykresu Matlab

Mam figurę wykresu i chcę wycofać x i y, gdy zaznaczymy konkretny punkt danych za pomocą myszy z figury.Jakieś pomysły?

2 odpowiedź

Jak wykreślić listę wektorów o różnych długościach?

2 odpowiedź

Ustawianie kolorów linii w legendzie wątku MATLAB?

Używam funkcji plotgauss2d BNT do wizualizacji, jak zmienia się reakcja dwuwymiarowego węzła Gaussa, gdy dowody są obserwowane gdzie indziej w sieci.

3 odpowiedź

Automatyczna konstrukcja mapy kolorów wokół wartości zero

Często chcę wykreślić obraz różnicy, który waha się od pewnej liczby ujemnej do pewnej dodatniej. Problem polega na tym, że mapy kolorów matlab skalują się t...

2 odpowiedź

Jak wykreślić linie między wszystkimi punktami w wektorze?

2 odpowiedź

„Formalny argument” foo „dopasowany przez wiele argumentów” - jak sobie z tym poradzić w R?

Czasami wywołanie funkcji z pewnymi argumentami powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie

3 odpowiedź

qqline łączy pierwszy i trzeci kwartyl. Jak narysować linię między różnymi kwantylami (tj. 30% i 70%)?

1 odpowiedź

Jak mogę usunąć marginesy fabularne między osiami wykresu a zawartością wykresu w R?

Chcę usunąć przestrzeń między osiami fabuły a samą treścią fabuły. Jakieś pomysły?

2 odpowiedź

Jak zmodyfikować wykres macierzy korelacji?

Mam następujące kody, aby wyświetlić macierz korelacji,

4 odpowiedź

Osadzanie małych wątków wewnątrz wątków w matplotlib