Wyniki wyszukiwania dla "voronoi"

4 odpowiedź

Python: Oblicz Vesonoi Tesselation z Triangulacji Scipy'ego Delaunay w 3D

1 odpowiedź

Diagram Voronoi, triangulacja Delaunaya - struktury danych

1 odpowiedź

rysuj ścieżki używając d3 w nakładce map google

2 odpowiedź

Koloruj diagram Voronoi

Próbuję ubarwić utworzony diagram Voronoi

1 odpowiedź

Znajdowanie regionów Voronoi, które zawierają listę dowolnych współrzędnych

Pracuję z algorytmem, który dla każdej iteracji musi znaleźć region diagramu Voronoi, do którego należy zestaw współrzędnych arbirary. to znaczy, w którym re...

3 odpowiedź

CGAL, Cropped voronoi diagram ograniczony w prostokącie

Używam CGAL z Qt do rysowania diagramu Voronoi. użyłem

2 odpowiedź

Objętość komórki Voronoi (python)

Używam Scipy 0.13.0 w Pythonie 2.7 do obliczenia zestawu komórek Voronoi w 3d. Muszę uzyskać objętość każdej komórki dla (de) ważenia wyjściowego zastrzeżone...