Wyniki wyszukiwania dla "validation"

1 odpowiedź

W jaki sposób należy sprawdzić poprawność parametrów przekazanych do mojej usługi WCF?

Zazwyczaj sprawdzasz przychodzące parametry w publicznych metodach, używając

1 odpowiedź

Tworzenie wielu identycznych tekstów weryfikuje słuchaczy w eclipse-rcp / swt

Próbuję zweryfikować dane wejściowe wielu pól tekstowych (tj. Powinny być liczbą) i znaleźć poniżej przydatny fragment kodututaj.Jeśli jednak mam trzy pola t...

4 odpowiedź

Excel: Jak utworzyć dynamiczną listę sprawdzania poprawności danych na podstawie tabeli danych

Wyobraź sobie, że piszę program do planowania menu w Excelu dla moich dzieci (łatwiej opisać niż mój rzeczywisty problem) ...Mam listę dostępnych produktów s...

2 odpowiedź

Atrybut DataAnnotations [Phone]

2 odpowiedź

Rails Nested Attributes Validation Failing

Mam zagnieżdżone atrybuty dla modelu Rails, a sprawdzanie poprawności powiązań kończy się niepowodzeniem z jakiegoś powodu. Nie używam accepts_nested_attribu...

2 odpowiedź

Jak sprawdzić poprawność, jeśli wprowadzono co najmniej jedno z wielu pól wejściowych?

4 odpowiedź

Stosowanie adnotacji danych do podrzędnych właściwości modelu widoku w MVC?

6 odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy użytkownik wybrał co najmniej jedno pole wyboru w liście CheckBoxList?

2 odpowiedź

Sprawdź wyjątkowość wielu lub wielu skojarzeń w Railsach

Powiedz, że mamProjekt, to jest w związku wielu z wielomaEtykietka. używamhas_many przez więc mam osobny model łączenia.Jak utworzyć walidację, która sprawdz...

8 odpowiedzi

Sprawdzanie poprawności HTML5, gdy typem wejścia nie jest „wyślij”

Używam HTML5 do sprawdzania poprawności pól. Przesyłam formularz za pomocą JavaScript na kliknięcie przycisku. Ale walidacja HTML5 nie działa. Działa tylko w...