Wyniki wyszukiwania dla "android-1.5-cupcake"

4 odpowiedź

AlertDialog MultiChoiceItems Problemy ze słuchaczem

1 odpowiedź

Animowany GIF na Androida (ciastko)

3 odpowiedź

Zabijanie aplikacji Android na pauzie

Mam aplikację, którą chciałbym całkowicie wyłączyć / zamknąć, gdy jest wstrzymana (IE. Gdy użytkownik naciśnie przycisk Home, End (call) i Back, chciałbym, a...

5 odpowiedzi

Android: Jak korzystać z AlarmManager

7 odpowiedzi

Jak programowo włączyć GPS w Android Cupcake

Obecnie piszę aplikację na Androida, która współpracuje z GPS. W tej chwili jestem w stanie ustalić, czy GPS jest włączony. Mój problem polega na tym, że chc...