Wyniki wyszukiwania dla "symfony"

4 odpowiedź

Doctrine niestandardowy typ zawsze zmieniająca się tabela

Dodałem niestandardowy typ, taki jak:

1 odpowiedź

Doctrine uprawniający do jasności nie jest do końca jasny

Mam ten fragment kodu:

2 odpowiedź

Przechwytywanie wyjątków za pomocą innej procedury obsługi aplikacji REST

1 odpowiedź

Błąd zbierania formularzy

Próbuję pobrać jeden typ formularza i wyświetlić go, jednak czas potrzebny użytkownikowi na przesłanie łatki w jednym czasie. Więc powiedzmy 30 plików do prz...

2 odpowiedź

Budowanie niestandardowego walidatora Symfony 2, który używa wielu pól

Buduję niestandardowy walidator, który musi sprawdzić poprawność wartości z DWÓCH pól formularza w db, aby uzyskać to ograniczenie.Moje pytanie brzmi: metoda...

1 odpowiedź

ErrorException: Ostrzeżenie: ini_set (): sesja jest aktywna. W tym momencie nie można zmienić ustawień ini modułu sesji w /../../

Próbuję utworzyć własnego dostawcę uwierzytelniania, jak whttp://symfony.com/doc/current/cookbook/security/custom_authentication_provider.html.Ale ciągle pow...

1 odpowiedź

Dodawanie dodatkowych wywołań stałych do wywołania preUpdate w Symfony 2.1

W aplikacji mam słuchacza preUpdate. Gdy zostanie zwolniony, chcę, aby utworzyło dodatkowe rekordy. Uproszczony przykład podstawowej funkcjonalności znajduje...

1 odpowiedź

Symfony2 - przekierowanie / katalog internetowy do rootowania

2 odpowiedź

Jak korzystać z fabryki koderów w Symfony 2 wewnątrz selektora modeli?

4 odpowiedź

Uzyskaj dostęp do wartości sesji Symfony z aplikacji zewnętrznej

Mam aplikację innej firmy (