Wyniki wyszukiwania dla "ssis"

1 odpowiedź

Jak odwołać się do biblioteki DLL z SSIS w 2012 roku?

Próbuję dodać odwołanie dll do mojego pakietu SSIS (2012) za pomocą komponentu skryptu. IntelliSense działa dla mnie i nie widzę błędu podczas kodowania. Jed...

4 odpowiedź

Jak opróżnić tabelę docelową przed wstawieniem nowych rekordów w SSIS?

1 odpowiedź

Wykonywanie pakietu SSIS 2012, który zawiera składniki skryptów z aplikacji zewnętrznej

4 odpowiedź

SSIS Stored Procedure Call

2 odpowiedź

Przechowuj varchar serwera SQL maksymalnie w ciągu SSIS [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Typ wartości przypisywanej zmiennej „User :: de_sters” różni się od bieżącego typu zmiennej [/questions/15900818/the-type-of-the-value-being-assigned-to-variable-userde-sters-differs-from-t] 2 odpowiedziCo ja ...

2 odpowiedź

Używanie dynamicznego SQL w źródle OLE DB w SSIS 2012

Mam zapisany proc jako tekst polecenia SQL, który przekazuje parametr zawierający nazwę tabeli. Następnie proc zwraca dane z tej tabeli. Nie mogę wywołać tab...

4 odpowiedź

SSIS Transform - Podziel jedną kolumnę na wiele kolumn

Próbuję dowiedzieć się, jak podzielić kolumnę, którą mam w tabeli i podzielić ją na trzy kolumny po wyeksportowaniu wyniku do pliku CSV.Na przykład mam pole ...

3 odpowiedź

SSIS API: Skąd wiadomo, do którego interfejsu ma być wysyłany obiekt __COMObject?

Lubićten post, Próbuję także wyodrębnić SQL z pakietu SSIS. Myślałem, że spróbuję tego samego kodu, który został opublikowany. Brzmiało to tak, jakby kod dzi...

1 odpowiedź

Błąd SSIS podczas wdrażania pakietu Identyfikator ustawień regionalnych (LCID) nie jest obsługiwany przez SQL Server

3 odpowiedź

SSIS: Jak wyciągnąć instrukcję SQL z pliku do zmiennej łańcuchowej?

Mam kilka instrukcji SQL przechowywanych w plikach tekstowych. Jak wyciągnąć te pliki do zmiennej łańcuchowej w SSIS, aby móc użyć tego samego zapytania w wi...