Wyniki wyszukiwania dla "nskeyedarchiver"

2 odpowiedź

NSKeyedArchiver archiveRootObject nadal zwraca NO

2 odpowiedź

Kodowanie NSAttributesString Throws Error

Na podstawie zaakceptowanej odpowiedzi nato pytanie Napisałem następujący kod:

4 odpowiedź

NSKeyedArchiver i NSKeyedUnarchiver z NSMutableArray

2 odpowiedź

Zapisywanie NSArray obiektów niestandardowych

3 odpowiedź

Zapisywanie i odczytywanie niestandardowego obiektu do pliku IOS

mam ten obiekt.

2 odpowiedź

Ładowanie stanu Singletona z NSKeyedArchiver

Mam klasę, którą stworzyłem jako singleton i jestem w stanie zapisać jej stan za pomocą NSKeyedArchiver, ale nie mogę zawrócić głowy, by wycofać stan.W funkc...

1 odpowiedź

Serializacja UIWebView po renderowaniu treści

Mam bardzo duży dokument HTML, który muszę pokazać w mojej aplikacji. Wykorzystuje kolumny CSS i przewija w poziomie. Próbuję zarchiwizować UIWebView, który ...