Wyniki wyszukiwania dla "cocoa-touch"

2 odpowiedź

iPhone SDK: wyłącz automatyczne tworzenie kropki (.) w polu tekstowym (lub textview)

Wyłączyłem typ automatycznej korekty dla mojego pola tekstowego i nie pokazuje żadnej innej automatycznej korekty,ale nadal automatycznie tworzy kropkę (.) p...

4 odpowiedź

Usuń programowo pliki z NSCachesDirectory

Jeśli pobrałem pliki

6 odpowiedzi

Tablica filtrów według pierwszej litery właściwości string

mam

5 odpowiedzi

Wysokość UITabBar w systemie iOS 5

Czy dzięki nowym API dostosowywania w iOS 5 można zwiększyć wysokość UITabBar? Jeśli nie, jakie są opcje open source, jeśli chcę kierować na iOS 5? Dzięki

4 odpowiedź

Sposób, aby dowiedzieć się, jakiego typu połączenia internetowego używam na telefonie iPhone

Muszę wiedzieć, jakie połączenie internetowe jest dostępne, gdy moja aplikacja jest uruchomiona. Sprawdziłem przykład Reachability z Apple, ale różni się on ...

4 odpowiedź

Schemat URL do otwierania rodzimego kalendarza z określoną datą

3 odpowiedź

UICollectionView nie wykorzystuje ponownie komórek

Mam problemy z komórkami ponownego użycia i

1 odpowiedź

Komórka pola wyboru w widoku tabeli: użytkownik nie może jej sprawdzić

3 odpowiedź

Błąd kakao 3840 przy użyciu JSON (iOS)

2 odpowiedź

dlaczego viewDidAppear nie jest uruchamiany?