Wyniki wyszukiwania dla "cocoa-touch"

3 odpowiedź

NSMutableArray addobject o strukturze malloc'd

5 odpowiedzi

UITextField: ograniczenie maksymalnej dozwolonej wartości (liczby) podczas wprowadzania

mam

7 odpowiedzi

Jaki jest właściwy sposób na usunięcie widoku z hierarchii widoków i nuke?

Mam rodzica UIView z wieloma podstronami. Okresowo muszę usunąć widok podrzędny i całkowicie usunąć go z systemu. Jaki jest właściwy sposób, aby to zrobić? P...

5 odpowiedzi

Zoom i region MKMapView

Jestem zaznajomiony z korzystaniem z Google Maps Javascript API. Niedawno zacząłem korzystać z platformy MapKit dla projektu iPhone'a, ale trudno mi znal...

5 odpowiedzi

Argumenty w @selector

10 odpowiedzi

iPod Touch w porównaniu do iPhone'a jako platformy programistycznej dla aplikacji na iPhone'a

Zasadniczo chciałbym wiedzieć, jak kompatybilne są iPhone i iPod Touch. Chciałbym wiedzieć, czy mogę kupić iPoda Touch (a tym samym zaoszczędzić trochę pieni...

3 odpowiedź

NSSortDescriptor - Deskryptor sortowania oparty na innej tablicy

Mam podstawową aplikację do przetwarzania danych. I chcę przynieść jeden rodzaj obiektu,

1 odpowiedź

Jak wykryć, czy aplikacja telefonu jest dostępna dla różnych urządzeń korzystających z iPhone OS

Chciałbym pokazać lub ukryć przycisk, który umożliwia użytkownikowi nawiązanie połączenia telefonicznego na podstawie tego, czy użytkownik może faktycznie na...

1 odpowiedź

Przechwytywanie kliknięcia wstecz w kontrolerze nawigacji

2 odpowiedź

iOS - próba obrócenia etykiety tekstowej i zniknięcie etykiety

Próbuję obrócić etykietę na moim widoku o 90 stopni. Próbowałem wykonać dwa poniższe sposoby, a etykieta znika z ekranu. Potroiłem się, sprawdzając, czy właś...