Wyniki wyszukiwania dla "protected"

6 odpowiedzi

Testowanie jednostkowe metod chronionych C #

2 odpowiedź

Dostęp do chronionego elementu klasy w klasie pochodnej

4 odpowiedź

Chronione dane w klasie nadrzędnej nie są dostępne w klasie potomnej?

5 odpowiedzi

Elementy chronione C # dostępne przez zmienną klasy bazowej [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do chronionych członków C # poza tym? 7 odpowiedziMoże się wydawać, że jest to pytanie zu...

2 odpowiedź

dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do chronionej metody Java, nawet jeśli rozszerzyłem klasę?

Oto dokumentacja chronionej metody:

2 odpowiedź

F # Dziedzicz z klasy C # + dostęp do chronionych pól

Mam tę klasę bazową, która tworzy nowe połączenie z programem SQL Server i wykonuje kilka metod użytkowych w języku C #, chcę dziedziczyć w F #. Obecnie nie ...

1 odpowiedź

Jak otworzyć plik excel chroniony hasłem za pomocą Pythona?

6 odpowiedzi

Jaki jest prawdziwy powód uniemożliwiania dostępu chronionym członkom przez klasę bazową / rodzeństwa?

Niedawno odkryłem, że metoda w klasie pochodnej może uzyskać dostęp tylko do chronionych elementów instancji klasy bazowej za pośrednictwem instancji klasy p...

6 odpowiedzi

Zrozumienie chronionego modyfikatora java

6 odpowiedzi

Dlaczego podklasa w innym pakiecie nie może uzyskać dostępu do chronionej metody?