Wyniki wyszukiwania dla "jcombobox"

1 odpowiedź

JTable zawsze nie może uzyskać poprawnego rowIndex dla wewnętrznego ComboBox

mam

1 odpowiedź

Ustaw wartość i etykietę na JComboBox

Mam JComboBox, gdzie elementy są wynikiem zapytania. Kombo pokazuje wszystkie nazwy kategorii pobrane z zapytania, prawda? Ok, to działa. Teraz muszę nadać k...

2 odpowiedź

Design: 2 jcomboboxes, lista box 2 zależy od wyboru z pola 1, danych z XML

Jestem przytłoczony próbą zaprojektowania rozwiązania tego problemu - jest to produkt uboczny braku doświadczenia.Moim celem jest odczytanie pliku wejścioweg...

8 odpowiedzi

Usuwanie wszystkich elementów z pola kombi w Javie

Muszę usunąć wszystkie elementy z pola kombi

1 odpowiedź

Ustaw tło JComboBox w Swing [duplikat]

1 odpowiedź

Wspólne dane między dwoma comboboxami

1 odpowiedź

Elementy podmenu JComboBox

2 odpowiedź

Jak mogę dodać wiele tablic do JComboBox?

Tworzę system rezerwacji miejsc teatralnych dla niektórych zajęć, ale mam problem z utworzeniem JComboBox, aby pomóc użytkownikowi wybrać miejsce z zestawu 1...

3 odpowiedź

Jak sortować elementy jComboBox w java swing?

2 odpowiedź

Jak zaimplementować automatyczną pełną funkcjonalność w komórce w JTable?

Moja JTable ma edytor komórek zaimplementowany jako instancja klasy DefaultCellEditor (JComboBox). Próbowałem kilku różnych rzeczy (Dodawanie obsługi automat...