Wyniki wyszukiwania dla "textcolor"

11 odpowiedzi

NSButton jak pokolorować tekst

w OSX mam przycisk NSButton z dość ciemnym obrazem i niestety nie można zmienić koloru za pomocą inspektora atrybutów. Zobacz zdjęcie duży czarny przycisk, t...

17 odpowiedzi

Jak zmienić textColor przycisku Anuluj w UISearchBar w iOS7?

Muszę zmienić kolor tekstu przycisku Anuluj

2 odpowiedź

Zmień kolor tekstu dla pojedynczych aspektów w ggplot2

Poniżej utworzyłem działkę z następującymi poleceniami:

1 odpowiedź

Kolor tekstu legendy zgodny z kolorem linii w jqplot

ja używam

17 odpowiedzi

Jak zmienić kolor tekstu paska stanu w iOS