Wyniki wyszukiwania dla "uisearchbar"

1 odpowiedź

Nowy UISearhBar w ios 7

2 odpowiedź

Dodanie UISearchBar do nagłówka tableView jako podglądu

12 odpowiedzi

Uczyń tło UISearchBar jasnym

Nie jestem w stanie wyczyścić paska wyszukiwania Próbowałem to wyjaśnić, ustawiając jego kolor tła wyczyść, a także umieściłem jeden obraz pod paskiem wyszuk...

1 odpowiedź

Jak wyświetlić i ukryć UISearchBar UISearchDisplayController

6 odpowiedzi

Zastąp znacznik BookmarkButton wskaźnikiem aktywności w UISearchBar

Używam paska UISearchBar do wprowadzenia adresu w celu ustanowienia połączenia sieciowego. Podczas nawiązywania połączenia chcę pokazać wskaźnik aktywności z...

4 odpowiedź

Jak zmienić kolor odcienia przycisku anulowania UISearchBar w iOS7

Chcę zmienić kolor odcienia pola tekstowego na niebieski i anulować kolor odcienia przycisku UISearchBar na kolor biały.Używam poniższego kodu.

3 odpowiedź

Czy tło lub obramowanie można usunąć z UISearchBar?

1 odpowiedź

IOS7 Pasek stanu zmienia się na czarny po aktywowaniu wyszukiwania

Używam UISearchBar jako nagłówka UITableView. Styl UISearchBar to UISearchBarStyleMinimal. A gdy wyszukiwanie jest aktywne, pasek stanu zmienia się na czarny...

6 odpowiedzi

Dostosuj pole UIText paska UISearchbar - iOS

1 odpowiedź

UISearchBar z UISearchDisplayController animuje ekran zewnętrzny

Mam standardowy kontroler widoku iPada, który ma niestandardowy pasek nawigacyjny na górze. W pliku xib dodałem UISearchBar wyrównany do prawej krawędzi wido...