Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

1 odpowiedź

Zamawianie wielu legend / przewodników (jaka jest automatyczna logika i jak ją zmienić?)

1 odpowiedź

R ggplot2 łączy się z danymi shapefile i csv, aby wypełnić wielokąty

Codziennie tworzymy mapy, które pokazują obliczony poziom temperatury w 30 różnych obszarach naszego regionu, każdy obszar jest wypełniony innym kolorem w za...

2 odpowiedź

Zmień kolor tekstu dla pojedynczych aspektów w ggplot2

Poniżej utworzyłem działkę z następującymi poleceniami:

5 odpowiedzi

Kreślenie ogromnych plików danych w R?

Mam plik wejściowy zawierający około 20 milionów linii. Rozmiar pliku wynosi około 1,2 G. Czy i tak mogę narysować dane w R. Niektóre kolumny mają kategorie,...

3 odpowiedź

Dodanie R ^ 2 na wykresie z fasetami

1 odpowiedź

Wiele wątków za pomocą ggplot

Mam ramkę danych, która wygląda jak ta dołączona, z 6 kolumnami i 1000 wierszami (oddzielona zakładką). Nagłówki kolumn (0,30,60,120,240 i 360) są szeregami ...

3 odpowiedź

Uzyskaj szerokość obszaru wydruku w ggplot2

Czy istnieje sposób, aby uzyskać szerokość obszaru wydruku w oknie siatki? Na przykład rośnie lub kurczy się, jeśli

3 odpowiedź

ggplot2 boxplots na tydzień

Ten kod tworzy pojedynczy boxplot:

3 odpowiedź

ggplot2 kolor geom_point według współczynnika, ale geom_smooth na podstawie wszystkich danych

W ggplot2: poniższe polecenie

1 odpowiedź

ggplot2 | Jak drukować linie średnie dla x, y, koloru = grupy, aspektów = Lek ~. Nie można sprawić, aby wyglądało dobrze

Mam zestaw danych z trzema czynnikami (