Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

4 odpowiedź

kontrolowanie kolejności punktów w ggplot2 w R?

4 odpowiedź

Zapisywanie wielu ggplots z ls do jednego i oddzielnych plików w R

Mam kilka ggplots jako obiektów na moich ls. Chcę zapisać je jako osobne pliki (chociaż chciałbym również wiedzieć, jak zapisać je wszystkie w 1 dużym pliku)...

1 odpowiedź

faceted piechart z ggplot2

Wykonałem fasetowany wykres z ggplot2 w następujący sposób:

1 odpowiedź

Barplots na mapie

Próbuję wykreślić pionowe wykresy słupkowe na mapie. Przeglądałem przykłady online, ale jakoś nie potrafiłem.Moje dane są obecnie w tym formacie:

3 odpowiedź

Usuń pasek tła zachowaj obramowanie panelu

2 odpowiedź

ggplot2: powoduje, że obramowanie na jednym pasku jest ciemniejsze niż pozostałe przy użyciu R

1 odpowiedź

Specyfikacja pierwszego i ostatniego znacznika za pomocą scale_x_date

4 odpowiedź

wskazanie czasu w zegarze z wykresem punktowym xy w r

8 odpowiedzi

Czy istnieje sposób na zmianę odstępów między elementami legendy w ggplot2?

2 odpowiedź

Kontrolowanie kolejności wyświetlania legendy ggplot2