Wyniki wyszukiwania dla "optimization"

6 odpowiedzi

Powolny widok drzewa w C #

Mam starszą aplikację napisaną w języku C # i wyświetlającą bardzo złożony widok drzewa zawierający od 10 do 20 tysięcy elementów.W przeszłości napotkałem po...

10 odpowiedzi

Popraw wydajność INSERT na sekundę SQLite?

Optymalizacja SQLite jest trudna. Wydajność wstawiania zbiorczego aplikacji C może wahać się od 85 wstawek na sekundę do ponad 96 000 wstawek na sekundę!Tło:...

5 odpowiedzi

Dlaczego ruch warunkowy nie jest podatny na awarię przewidywania oddziału?

Po przeczytaniuten post (odpowiedź na StackOverflow) (w sekcji optymalizacji) zastanawiałem się, dlaczego ruchy warunkowe nie są podatne na awarię przewidywa...

1 odpowiedź

Jak działa ta sztuczka mieszania kolorów?

1 odpowiedź

Dlaczego „HASH JOIN” lub „LOOP JOIN” poprawiają ten zapisany proces?

Mam podstawowe zapytanie, które trwa od 6 sekund do 1 sekundy, po prostu zmieniając jedno połączenie

15 odpowiedzi

Najszybszy sposób na usunięcie znaków nieliczbowych z VARCHAR w SQL Server

Piszę narzędzie do importowania, które używa numerów telefonów jako unikalnego klucza w imporcie.Muszę sprawdzić, czy numer telefonu nie istnieje jeszcze w m...

5 odpowiedzi

Czy takie wyrównanie jest możliwe bez <tabeli>?

5 odpowiedzi

Czy powinienem buforować System.getProperty („line.separator”)?

Rozważ taką metodę:

3 odpowiedź

Realistyczne przykłady optymalizacji poprzez usunięcie oddziału

3 odpowiedź

Jaki jest najmniejszy możliwy prawidłowy plik PDF?