Wyniki wyszukiwania dla "repository"

3 odpowiedź

git cherry pick - zakres zatwierdzeń i wyłącz niektóre z nich

5 odpowiedzi

AutoMapper.Map ignoruje wszystkie właściwości wartości Null z obiektu źródłowego

Próbuję zmapować 2 obiekty tego samego typu. Chcę, aby AutoMapper ignorował wszystkie posiadane właściwości

2 odpowiedź

zapisz stare wersje repozytorium git

W przypadku projektu, nad którym pracuję, muszę zapisać wszystkie pliki konkretnej wersji repozytorium git. Przejrzałem sporo informacji dotyczących sprawdza...

2 odpowiedź

Jak wstrzyknąć DbContext Entity Framework do repozytorium ConfigurationBased w SharpRepository

2 odpowiedź

Różnica między Gitem a Nexusem?

3 odpowiedź

powtórz inicjowanie określonego zatwierdzenia

2 odpowiedź

Pchanie do zdalnego repozytorium po scaleniu „tworzy nowe zdalne głowice” - czy to źle?

2 odpowiedź

Konfigurowanie wielu repozytoriów przesyłania w kompilacji Gradle

Chcę przesłać moje artefakty do zdalnego repozytorium Nexusa. Dlatego skonfigurowałem snaphot i repo wydania w Nexusie. Wdrożenie do obu prac.Teraz chcę skon...

1 odpowiedź

Łączenie jednego repozytorium Github z kilkoma projektami Aptana

Czy istnieje sposób na połączenie jednego repozytorium Github z kilkoma różnymi projektami w Aptanie? Innymi słowy, aby mieć różne katalogi w jednym repozyto...

8 odpowiedzi

ASP.NET MVC: Ile repozytoriów?