Czy istnieje sposób na aktualizację bazy danych SQLITE przy użyciu delt?

Chciałbym wiedzieć, czy SQLite proponuje mechanizm aktualizacji oparty na pewnym pliku delta, aby było jasne, na przykład baza danych Oracle może być zsynchronizowana z dziennikami redo SQL lub dziennikami migawek.

Czy SQLite proponuje zoptymalizowany mechanizm do samodzielnej aktualizacji.

Mój przypadek użycia jest następujący: mam lokalną bazę danych, która musi być zsynchronizowana z niektórymi zdalnymi danymi, w idealnym świecie chciałbym zbudować w zoptymalizowanym formacie zmiany i tylko je, a nie całą bazę danych, jest jakiś natywny mechanizm SQLite czy muszę wdrożyć niestandardowy?

Dziękuję Ci

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion