Wyniki wyszukiwania dla "subreport"

1 odpowiedź

Błąd raportu podrzędnego Jaspera

com.hughes.exception.HughesException at com.hughes.service.serviceImpl.HomeServiceImpl.sendTicketEmail(HomeServiceImpl.java:1094) at sun.reflect.Nati...

3 odpowiedź

Jasperreports - jak zdobyć JSON do wypełnienia podraportu

Próbuję uzyskać tabelę do wypełnienia tymi samymi danymi w moim głównym raporcie za pomocą Jasper / iReport. Jak mogę sprawić, by Json przeniósł się?W edytow...

3 odpowiedź

Przekazywanie parametrów z głównego raportu do podraportu w Jasper

mamJasperReport gdzie przekazuję datę raportu z raportu głównego do raportu podrzędnego. To działa dobrze. Mam też inny, w którym przekazuję ten sam parametr...

2 odpowiedź

Posiadanie wielu oddzielnych - niepowiązanych zestawów danych w iReport

Używam iReport 2.0.4 do eksportowania niektórych danych do Excela z aplikacji Java.Moim problemem są moje podraporty grupujące się pod raportem najwyższego p...

1 odpowiedź

SSRS 2008 - Podraport dla każdej wartości z wielowartościowego parametru

używając SSRS 2008 R2 i zastanawiając się, czy możliwe jest wygenerowanie raportu podrzędnego dla każdej wartości wybranej w parametrze wielowartościowym?Wyo...

1 odpowiedź

SSRS 2008 R2 Drill Down on-Demand to Sub report

W SSRS 2008 R2 miałem wrażenie, że drążenie w dół do raportu podrzędnego spowoduje zapytanie o dane na żądanie. To nie jest przypadek, gdy mój raport jest re...

2 odpowiedź

SSRS Ciągnij zmienne lub wartości z raportu podrzędnego do głównego raportu

Mam raport główny z kilkoma raportami podrzędnymi, z których każdy ma nieco inne zapytania i różne sposoby wyświetlania danych.W mojej sytuacji mam pole teks...