Wyniki wyszukiwania dla "jasper-reports"

1 odpowiedź

JasperServer - wartości puste dla kontrolek wejściowych

3 odpowiedź

przeglądać SQL wykonywane przez raport Jaspera

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między zmienną, parametrem i polem w JasperReports?

Jestem nowicjuszemJasperReports, pracowałem nad kilkoma małymi próbkami. Wydaje się, że „Fields”, „Parameters” i „Variables” są bardzo często używane do demo...

1 odpowiedź

Właściwość jednej strony na arkusz w JasperReports

Mam wymaganie, aby zaprojektować raport w JasperReports. Raport ma 4 arkusze. Pierwszy arkusz ma 5 stron i podobnie inne arkusze mają jedną lub dwie strony. ...

1 odpowiedź

Jak zapobiec zamknięciu ramki nadrzędnej podczas zamykania ramki potomnej (Java + iReport)?

Zasadniczo chcę zadzwonić

1 odpowiedź

Artefakty graniczne w JasperReport PDF Zaprojektowane z iReport 5.1.0

Podczas generowania raportu z JasperReports widzę dziwne granice narysowane przez mechanizm raportowania. Czasami granice są rysowane tak, że linie wystają n...

2 odpowiedź

Jak eksportować JasperReport do HTML?

2 odpowiedź

Jak usunąć dodatkową przestrzeń między polem tekstowym w JasperReports?

1 odpowiedź

Problem z wyrównaniem tekstu z raportem wygenerowanym jako plik PDF podczas używania znaczników = „html” przy użyciu iReport

Mam następujące dane do wydrukowania w pliku PDF,

1 odpowiedź

Formatuj wartość pieniądza według lokalizacji i waluty [duplikat]