Przekazywanie parametrów z głównego raportu do podraportu w Jasper

mamJasperReport gdzie przekazuję datę raportu z raportu głównego do raportu podrzędnego. To działa dobrze. Mam też inny, w którym przekazuję ten sam parametr do raportu podrzędnego, który ma wiele podraportów. Kiedy podglądam toIreports wszystkie strony są puste, co oznacza, że ​​raporty sub-sub są wywoływane, ale data raportu nie jest przekazywana, ponieważ cały raport sub-sub SQL jest uzależniony od daty raportu. Jak mogę uzyskać pole Data raportu do raportów podrzędnych? Kiedy przeglądam SubReport i wpisuję raport Data, wszystkie daty raportu działają na wszystkich czterech stronach wypełnionych poprawnymi danymi.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion