Wyniki wyszukiwania dla "ireport"

2 odpowiedź

„Zwijanie” grup w Jaspersoft iReport

Mam raport zysków i strat, który obecnie ma trzy poziomy grupowania: 1. Farmacja 2. Klient 3. Rodzaj opakowaniaSkonfigurowałem raport, aby monitować użytkown...

3 odpowiedź

Jak zapytać o wiele SUM tego samego elementu za pomocą SQL w iReport

Tworzę JasperReport przy użyciu iReport i jako taki jestem ograniczony * do jednego zapytania SQL.Mam tabelę „statystyki” z kolumnami „nazwa” (VARCHAR), „lic...

1 odpowiedź

Jak przekazać Listę JRBeanCollectionDataSource do podraportu

Generuję raport z JRBeanCollectionDataSource. Ten raport dotyczy zamówienia klienta.To jest mój kod

3 odpowiedź

Używanie zmiennych w stylu warunkowym

mamTytuł zespół zPole tekstowe zawierające obliczonąZmienna

1 odpowiedź

Jasper iReport niestandardowa data i czas niestandardowy

W programie Excel mam format daty rrrr.MM.dd gg: mm i format godziny gg: mm. Ustawiłem to jako źródło bazy danych iReport.Dla daty ustawiłem niestandardowy f...

1 odpowiedź

Oblicz skrót SHA1 lub MD5 w iReport

Jak obliczyć skrót SHA1 lub MD5 w iReport podczas wykonywania raportu? Muszę porównać wstępnie obliczony skrót z polem bazującym na bazie danych (łańcuch).Uż...

1 odpowiedź

Tabela iReport z dodatkowym rekordem powtarzającym się dla każdego wiersza

Szukałem w całym Internecie, a także na tym forum, ale nie mogę znaleźć sposobu na uzyskanie czegoś takiego jak poniższa tabela. używamiReport 4.7.1.Proszę, ...

3 odpowiedź

Eksportowany plik PDF iReport nie pokazuje poprawnej czcionki

Plik PDF wygenerowany w iReport przy użyciu czcionki „Times New Roman” wydaje się używać „Arial” do wersji drukowanej.Masz jakiś pomysł, czym jest problem?

1 odpowiedź

Raporty Jasper: wyświetlanie obrazów dynamicznie w zależności od wartości pól

1 odpowiedź

Brakujące dane (raporty JasperReports Server)

Ok, więc kiedy uruchomię raportiReport Otrzymuję tylko jeden wiersz jako wynik