Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-4.0"

3 odpowiedź

Błąd parsera ASP.NET 4

Otrzymałem asp.net 2 do uaktualnienia do .net 4. Podczas gdy większość z nich poszła dobrze, utknąłem na linii, która nie może znaleźć dla niej rozwiązania.d...

2 odpowiedź

Jak subskrybować zdarzenie click formularza html?

Mam przycisk „kup teraz” w Google Checkout i chcę dodać dynamicznie tworzone informacje do wysłania po ich kliknięciu. Jak mogę to zrobić?HTML tego przycisku...

4 odpowiedź

Jak zaktualizować klucze (Dodaj / Modyfikuj / Usuń) w sekcji AppSettings w web.config w czasie wykonywania

Lubię aktualizować zdefiniowane klucze / wartości

6 odpowiedzi

Entity Framework v2 nie obsługuje sql 2000?

Zainstalowałem beta 2 Visual Studio 2010 już dziś. Poszedłem przetestować nowe elementy struktury encji (aby sprawdzić, czy moje „problemy” z v1 zostały napr...

4 odpowiedź

Pole wyboru Asp.net i atrybut danych html

W asp.net, jeśli używasz atrybutu niestandardowego, zwykle jest on renderowany jak jest.Biorąc pod uwagę ten znacznik (Uwaga: atrybuty takie jak

2 odpowiedź

Jak określić odwzorowania adresu URL w programie ASP.NET 4.0, gdy występują parametry?

ProblemMam stronę internetową z kilkoma artykułami w środku. Artykuły są dostępne za pomocą wyników zapisywania bazy danych na jednej stronie. Kiedy jakiś ar...

7 odpowiedzi

Czy mogę tworzyć dla .NET Framework 4 w Visual Studio 2008?

Moja aplikacja ASP.NET działa w IIS na moim serwerze internetowym i używa Microsoft .NET Framework 4 Beta 2. (Jego pula aplikacji jest ustawiona na .NET Fram...

12 odpowiedzi

Nie można załadować pliku lub złożenia 'System.Web.WebPages.Razor, Version = 2.0.0.0

Właśnie zaktualizowałem pakiety w projekcie MVC 3 (ASP.net 4), a teraz otrzymuję następujący komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu do strony w tym ...

3 odpowiedź

Jaki jest zalecany sposób wypełnienia wszystkich formantów na formularzu internetowym, gdy użytkownik wybierze rekord?

4 odpowiedź

Store String Array W appSettings?

Chciałbym zapisać jednowymiarową tablicę ciągów jako wpis w moim