Wyniki wyszukiwania dla "event-propagation"

16 odpowiedzi

Jak zapobiec zdarzeniu onclick rodzica przed odpaleniem, gdy kliknięta zostanie kotwica podrzędna?

Obecnie używam jQuery, aby div był klikalny, aw tym div także kotwice. Problem, z którym się spotykam, polega na tym, że po kliknięciu kotwicy wystrzeliwane ...

2 odpowiedź

Propagacja wydarzenia w Google Map z podwójnym kliknięciem

To pytanie jest często zadawane, ale nigdy tak naprawdę nie odpowiadało. Zobaczmy, czy możemy temu zaradzić!Propagacja zdarzeńGoogle pozwala na powiązanie wy...

2 odpowiedź

Propagacja zdarzeń w Javascript

Jeśli mam element (html) zagnieżdżony w innym elemencie i oba z nich mają dołączoną obsługę kliknięć, kliknięcie elementu wewnętrznego powoduje wykonanie pro...

3 odpowiedź

Czy stopPropgation powstrzymuje rozprzestrzenianie się zdarzenia w fazie przechwytywania?

Patrzyłem nahttp://www.quirksmode.org/js/events_order.html i jest to niejednoznaczne w tej części:W modelu Microsoft musisz ustawić zdarzenia

2 odpowiedź

Nieprawidłowe wykrycie myszy jQuery

1 odpowiedź

Cykl jQuery z pagerem wewnątrz div z kliknięciami - nie można zatrzymać propagacji

Używam wtyczki jQuery Isotope. W każdym klikalnym (maksymalizującym / minimalizującym) elemencie izotopowym generowany jest jeden pokaz slajdów jQuery Cycle

11 odpowiedzi

Zamknij listę rozwijaną Bootstrap po kliknięciu linku

Mam menu rozwijane bootstrap poniżej. Ma w nim łącze połączone z powiązaniem knockout.js, które zwraca false, ponieważ nie chcę, aby tag # został wysłany do ...

2 odpowiedź

Javascript / jquery, pobierz wszystkie lokalizacje div na (x, y). Przesyłki dotyku? [duplikować]

Możliwy duplikat:Jak uzyskać listę wszystkich elementów znajdujących się w klikniętym punkcie?Wiem, że mogę uzyskać element o najwyższym indeksie Z, używając

12 odpowiedzi

event.preventDefault () vs. return false

1 odpowiedź

Wykluczanie pól formularza z obsługi klawiszy przypisanych do treści