Wyniki wyszukiwania dla "fluent-nhibernate"

2 odpowiedź

Jak mogę mieć NHibernate generować tylko SQL bez jego wykonywania?

Wiem, jak zalogować SQL do okna log4net / NLog / trace w czasie wykonywania za pomocą

6 odpowiedzi

Jak uzyskać płynne nhibernate, aby utworzyć pole varbinary (max) w serwerze sql

W jaki sposób można uzyskać płynne nhibernate do tworzenia pola varbinary w tabeli serwera SQL 2005, który używa rozmiaru pola varbinary (max)? W tej chwili ...

7 odpowiedzi

Problem z Nhibernate.Bytecode.Castle w MSBuild (TFS)

2 odpowiedź

NHibernate Prevent Lazy Ładowanie niedopasowanych referencji

Mam dość problem z NHibernate. Mam odwołanie z Table1 do Table2 i chcę NHibernate do, gdy odpowiedni rekord nie zostanie znaleziony w Table2, aby następnie n...

2 odpowiedź

NHibernate.LazyInitializationException

Mamy ten problem sporadycznie wyskakujący, ale teraz mogę go odtworzyć za każdym razem. Zwiększam licznik widoków na moich niestandardowych forach, co powodu...

0 odpowiedzi

Biegle nHibernate: Potrzebujesz pomocy z mapowaniem odwołań ManyToMany

Mam podmiot o nazwie Użytkownik, który może mieć listę innych użytkowników o nazwie Przyjaciele (trochę jak Facebook).W mojej jednostce użytkownika udostępni...

1 odpowiedź

mieszanie NHibernate z rozwijającym się 3 warstwami

Mam 3 warstwową aplikację: 1. warstwa: SQL DB. 2. warstwa: App Sever (dotnet) 3. warstwa: smart wpf client.Używam NHibarnate (płynnie) jako źródła danych dla...

1 odpowiedź

Płynne NHibernate Mapowanie kolumny na jedną z dwóch kolumn

Mam do czynienia z jakimś starszym kodem dostawcy, którego nie mogę modyfikować. Chciałbym owinąć bazę danych warstwą abstrakcji, która jest łatwiejsza w uży...

3 odpowiedź

Nie można serializować treści odpowiedzi dla typu treści

Buduję aplikację MVC4, która używa zarówno Kontrolerów, jak i ApiController. Zmodyfikowałem domyślną trasę Web API, aby zawierała nazwy akcji. Gdy próbuję uz...

3 odpowiedź

Płynne mapowanie kolumn NHibernate za pomocą Reserved Word

Przeczytałem, że użycie „tyku” powinno pozwolić na użycie słów zastrzeżonych. Używam SQL Server i Fluent NHibernate i mam nazwę kolumny „Plik”. Jeśli go zmapuję