Wyniki wyszukiwania dla "mixins"

3 odpowiedź

Nadpisz mniej mixinów

5 odpowiedzi

Dynamiczne mieszanie cech

Posiadanie cechy

6 odpowiedzi

Gdzie umieścić wspólny kod znaleziony w wielu modelach?

3 odpowiedź

Dziedziczenie i ponowne wykorzystanie kodu w cechach możliwych do układania w stosy

W tym uproszczonym eksperymencie chcę być w stanie szybko zbudować klasę z cechami stosu, które mogą raportować, jakie cechy zostały użyte do jej zbudowania....

4 odpowiedź

Inicjowanie zmiennych instancji w Mixins

5 odpowiedzi

Ruby: Module, Mixins i Blocks dezorientują?

Oto kod, który próbowałem uruchomić z

3 odpowiedź

@import w instrukcji @if w Sassie

Chcę załadować tylko css potrzebny do wykonania strony logowania. Na innych moich stronach chcę zgrupowanego pliku css, który będzie buforowany na każdej str...

1 odpowiedź

Połącz rozszerz i mieszaj według tych samych reguł

Okey! Mam kilka rozszerzeń w sassie

1 odpowiedź

Czy wtyczka dodająca nowe metody instancji małpa-łatka lub podklasa / mixin i zastępuje rodzica?

4 odpowiedź

Sass - Konwersja Hex na RGBa dla krycia tła