Wyniki wyszukiwania dla "curves"

4 odpowiedź

jak znaleźć podobieństwo dwóch krzywych i wynik podobieństwa?

Mam dwa zestawy danych (t, y1) i (t, y2). Te zbiory danych wyglądają wizualnie tak samo, ale ich przesunięcie czasowe lub wielkość jest pewne. chcę znaleźć p...

3 odpowiedź

Jak zrobić krzywą linii przez punkty

Szukam sposobu na wykonanie krzywej linii przez wiele punktów. Lepiej byłoby użyć 3 punktów, chociaż uważałem, że aby nadać kontekst kątowi wchodzącemu w lin...

2 odpowiedź

gnuplot: kreślenie pliku z 4 kolumnami na osi Y.

Mam plik, który zawiera 4 liczby (min, max, średnia, standardowa pochodna) i chciałbym go wydrukować za pomocą gnuplot.Próba: