Wyniki wyszukiwania dla "string-matching"

1 odpowiedź

Uzyskanie nielegalnego zakresu znaków w wyrażeniu regularnym: java

Mam prosty wzorzec wyrażenia regularnego, który weryfikuje nazwy. Ale kiedy go uruchomię, otrzymuję niedozwolony błąd zakresu znaków. Pomyślałem, że uciekają...

1 odpowiedź

Znajdź dopasowania wektora ciągów w innym wektorze łańcuchów

Próbuję utworzyć podzbiór ramki danych artykułów prasowych, które wymieniają przynajmniej jeden element zestawu słów kluczowych lub fraz.

3 odpowiedź

Algorytm dopasowujący jeden plik wejściowy z podanymi numerami pliku

W zeszłym tygodniu miałem wywiad. Utknąłem w jednym z pytań w rundzie algorytmu. Odpowiedziałem na to pytanie, ale prowadzący wywiad nie wydawał się przekona...

3 odpowiedź

Jak używać Regex w Javie do dopasowania wzorców?

Przeczytałem dokumentację i różne samouczki online, ale wciąż nie rozumiem, jak działa regex w Javie. Próbuję stworzyć funkcję, która przyjmuje argument typu...

3 odpowiedź

Usuwanie elementu z listy pasującego do podciągu

Jak usunąć element z listy, jeśli pasuje do podciągu?Próbowałem usunąć element z listy za pomocą

2 odpowiedź

Utwórz unikalny identyfikator za pomocą rozmytego dopasowania nazw (za pomocą polecenia agrep przy użyciu R)

3 odpowiedź

W jaki sposób String.match () odróżnia go $ {SOME_TEXT} używając Regex

2 odpowiedź

Który algorytm jest używany w sprawdzaniu pisowni Androida?

2 odpowiedź

Jak wybrać wiersze R data.table na podstawie dopasowania podłańcuchowego (np. La SQL)

Mam tabelę danych z kolumną znaku i chcę wybrać tylko te wiersze, które zawierają w sobie podciąg. Odpowiednik SQL

5 odpowiedzi

R: Zastępowanie obcych znaków w ciągu

Mam do czynienia z dużą ilością danych, głównie imion z nieangielskimi znakami. Moim celem jest dopasowanie tych nazw do niektórych informacji na ich temat z...