Wyniki wyszukiwania dla "scope"

4 odpowiedź

Używanie zmiennych globalnych $ 1, $ 2 itd. W definicji metody

1 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do tej zmiennej?

7 odpowiedzi

Przełącznik Java: zmienna deklaracja i zakres

3 odpowiedź

Notacja literalna obiektu JavaScript Zmienna wewnętrzna Wskazywanie [duplikat]

5 odpowiedzi

wywołanie funkcji powyżej ich deklaracji

1 odpowiedź

Jaki jest zakres losowego materiału siewnego w Pythonie?

Jeśli korzystam z funkcji Pythona

3 odpowiedź

c ++ używa deklaracji, zakresu i kontroli dostępu

Zazwyczaj deklaracja 'using' jest używana do wprowadzenia do zakresu niektórych funkcji składowych klas bazowych, które w przeciwnym razie byłyby ukr...

1 odpowiedź

Zakres wielu plików i obszarów nazw

Jestem całkiem nowy w przestrzeniach nazw (i tak, przeczytałem sekcję przestrzeni nazw dokumentacji PHP). Zastanawiam się, jaki jest zakres przestrzeni nazw ...

2 odpowiedź

Ustawianie wartości właściwości nadrzędnej klasy viewcontroller z podrzędnego kontrolera widoku?

Czy ktoś wie, jak zaktualizować wartość właściwości z podrzędnego kontrolera widoku? Mam właściwość int o nazwie statusid zdefiniowaną z gettor / settor w ko...

2 odpowiedź

Czy terminy „własność globalna” i „zmienna globalna” są synonimami?