Wyniki wyszukiwania dla "bitmapdata"

1 odpowiedź

AS3 Blitting - Copy Pixels pobiera część obrazu źródłowego

Próbuję narysować coś na ekranie, a następnie skopiować go na mapę bitową, która jest na scenie.Zrobiłem to już wcześniej, z proceduralnie narysowanym kształ...

3 odpowiedź

Jak wykryć, czy obszar został w 100% pomalowany w as3

Tworzę grę symulującą przemysł patelni, a jednym z procesów jest Malowanie.Chcę, aby gracz pomalował patelnię, ale nie chcę, żeby było to łatwe przy użyciu F...

2 odpowiedź

ByteArray do BitmapData AS3

Używam com.adobe.images.PNGEncoder do kodowania bitmapData do bajtuArray. Czy istnieje sposób, aby przekonwertować tablicę byteArray z powrotem na bitmapData...

3 odpowiedź

Ile sposobów na konwersję bitmapy na łańcuch i odwrotnie?