Wyniki wyszukiwania dla "caching"

2 odpowiedź

Spring Cache Abstraction z zapytaniami wielowartościowymi

Czy abstrakcja Spring Cache obsługuje zapytania wielowartościowe?Zamiast:@Cacheable („książki”) public Book findBook (ISBN isbn) {...}Wyobraź sobie zapytanie...

4 odpowiedź

Rails 4.0 nie działa expire_fragment / cache expiration

3 odpowiedź

Fałszywe udostępnianie i zmienne atomowe

5 odpowiedzi

Pytanie o pamięć podręczną serwera SQL

Po uruchomieniu określonej procedury zapisanej po raz pierwszy ukończenie zajmuje około 2 minut. Kiedy uruchomię go po raz drugi, zakończyło się to po około ...

3 odpowiedź

Jak złapać trafienia w pamięci podręcznej L3 i przegapić narzędzie perf w Linuksie

2 odpowiedź

Buforowanie danych w Web API

5 odpowiedzi

Jak wyłączyć pamięć podręczną zapytań Django?

W mojej aplikacji Django wielokrotnie uruchamiałem to samo zapytanie w mojej bazie danych (np. Co 10 sekund). Następnie tworzę sumę MD5 na zestawie zapytań, ...

1 odpowiedź

iOS Web App - jak radzić sobie z nadgorliwym buforowaniem aplikacji?

6 odpowiedzi

Statyczne zasoby nie odświeżają się przy pomocy polecenia cache symfony2 clear

Używam Assetic z filtrem kompasu do przekazywania i kompilowania plików .scss. Ta część instalacji wydaje się działać poprawnie. Zrozumiałem jednak, że w śro...

3 odpowiedź

Buforowanie DNS JVM i OS

Mam problem z JVM i DNS.Wszystko, co czytam (w tymdoktorzy ito) mówi, że mogę wyłączyć buforowanie DNS JVM za pomocą