Wyniki wyszukiwania dla "dead-code"

21 odpowiedzi

Jak znaleźć nieużywany / martwy kod w projektach java

Jakich narzędzi używasz, aby znaleźć nieużywany / martwy kod w dużych projektach Java? Nasz produkt jest rozwijany od kilku lat i bardzo trudno jest ręcznie ...

3 odpowiedź

kod inicjalizacji zmiennej statycznej nigdy nie zostanie wywołany

Mam aplikację, która używa statycznej biblioteki, którą zrobiłem. Jeden plik .cpp w bibliotece ma deklarację zmiennej statycznej, której ctor wywołuje funkcj...

2 odpowiedź

if (false) vs. while (false): nieosiągalny kod a martwy kod