Wyniki wyszukiwania dla "blackberry-jde"

1 odpowiedź

HttpConnection nie działa w prawdziwym urządzeniu - Blackberry

to jest mój kod

1 odpowiedź

Blackberry - użycie ApplicationMenuItem podczas otwierania wiadomości

Chcę mieć słuchacza, gdy wiadomość jest otwierana z folderu wiadomości aplikacji. W tym celu używam ApplicationMenuItem, ale po jego zarejestrowaniu nie możn...

2 odpowiedź

Zdarzenie kliknij pole Lista niestandardowa

piszę jedną aplikację, w której utworzyłem pole listy niestandardowej do wyświetlania listview. moje CustomListField zawiera jeden obraz i tekst z rzędu. I m...