Wyniki wyszukiwania dla "scenebuilder"

2 odpowiedź

JavaFX SceneBuilder 2.0 nie otwiera FXML dla niestandardowych komponentów z fx: root jako główny tag układu

Mam niestandardowy komponent z układem w pliku FXML, który zawiera linię

3 odpowiedź

kolumna tabeli nie zajmie pełnego rozmiaru widoku tabeli w javaFX

Próbuję utworzyć tabelę z dwiema kolumnami. Używam programu do tworzenia scen dołączonego do netbeans 7.2. we wszystkich przykładach, które widziałem, wszyst...

1 odpowiedź

Rozdzielczość ścieżki z hierarchicznymi niestandardowymi komponentami JavaFx w Scenebuilder

Tworzę niestandardowe komponenty za pomocą FXML. Komponenty niestandardowe są zaprojektowane w sposób hierarchiczny.Kiedy projektuję niestandardowy komponent...

1 odpowiedź

JavaFX 2.0 FXML Child Windows

Po wielu poszukiwaniach znalazłem to pytanieJak utworzyć MDI aplikacji javafx 2.0. Naprawdę chciałem wiedzieć, czy mogę utworzyć wyskakujące okno lub okno po...

1 odpowiedź

Javafx 2.0: Jak zmienić rozmiar okręgu przycisków radiowych za pomocą CSS?

2 odpowiedź

Zaimplementuj przeciąganie i upuszczanie, jak w programie Scene Builder

Buduję aplikację w JavaFx 2.2, która składa się z podzielonego obszaru z panelem komponentu po lewej stronie i arkusza roboczego po prawej stronie. Zasadnicz...

2 odpowiedź

Powiedz programowi JavaFX Scene Builder, gdzie szukać klas kontrolera

W OracleJavaFX Scene Builder możliwe jest określenie, która klasa Java będzie używana jako kontroler dla sceny. Jego zmienne członkowskie zostaną wypełnione ...

4 odpowiedź

JavaFX jak zmienić scenę

3 odpowiedź

JavaFX2 - bardzo słaba wydajność podczas dynamicznego dodawania niestandardowych (fxml) paneli do siatki

2 odpowiedź

Jak korzystać z FXMLLoader.load () - JavaFX 2