Wyniki wyszukiwania dla "sql-update"

1 odpowiedź

Access OLEDB zgłasza „błąd składniowy”, ale instrukcja wygląda poprawnie

4 odpowiedź

Czy usunąć wiersz danych z bazy danych w WinForm DataGridView?

chcę usunąć wiersz danych z bazy danych, obecnie mogę usunąć wiersz danych, klikając przycisk usuwania, ale tabela bazy danych nie jest aktualizowana, jak to...

15 odpowiedzi

Jak mogę wykonać instrukcję UPDATE z JOIN w SQL?

Muszę zaktualizować tę tabelę wSQL Server 2005 z danymi z tabeli „rodzic”, patrz poniżej:sprzedaż

1 odpowiedź

Wybieranie i aktualizacja w jednym zapytaniu

czy istnieje zapytanie, w którym mogę wykonać oba zapytania w jednym?To jest pierwszy

7 odpowiedzi

Jak zaktualizować dane jako pierwszą literę wielkimi literami za pomocą polecenia t-sql?

Mam tabelę w mojej bazie danych. Nazwa mojej tabeli to „Firma”. Chcę zmienić dane „nazwa_firmy” jako pierwszą literę wielkiej litery. Na przykład;„FIRMA ABC”...

2 odpowiedź

Zaktualizuj wiele kolumn, które zaczynają się od określonego ciągu

Próbuję zaktualizować kilka kolumn w bazie danych do celów testowych funkcji. Mam tabelę zbudowaną z hibernacji, więc wszystkie kolumny utworzone dla jednost...

2 odpowiedź

Aktualizacja Postgres z wewnętrznym połączeniem w 2 tabelach?

Mam 3 tabele w mojej lokalnej bazie danych Postgres:

2 odpowiedź

zaktualizuj tabelę z danymi z innej tabeli, jeśli nie jest pusta?

Zasadniczo to, co chcę zrobić, to skopiować wartość kolumny z jednej tabeli do innej kolumny w innej tabeli.Zapytanie, którego używam to:

5 odpowiedzi

Dołączanie wewnętrzne SQLite - aktualizuj używając wartości z innej tabeli

Jest to dość łatwe i wielokrotnie zadawane, ale nie mogę go uruchomić. Zapytanie SQL, które moim zdaniem powinno działać, jest następujące:

2 odpowiedź

zaktualizować wiele wierszy przy użyciu limitu w mysql?