Wyniki wyszukiwania dla "emma"

3 odpowiedź

Pokrycie kodu IntelliJ 12 nie działa w edytorze dla projektów GWT

3 odpowiedź

Czy w pełni objęty kod może mieć wskaźnik zasięgu EclEmma poniżej 100%?

Właśnie napisałem prosty kod przykładowy, aby upewnić się, że EclEmma jest poprawnie zainstalowana. Nie otrzymuję 100% pokrycia i nie rozumiem dlaczego. Podś...

1 odpowiedź

Jak mogę użyć filtru dla emmy podczas budowania testu Androida za pomocą projektu bibliotecznego?

Z tego pytania:Jak mogę użyć filtru dla emmy podczas budowania testu Androida z antem?Wiem, że emma może użyć filtru, dodając następujące linie do moich właś...

1 odpowiedź

Korzystanie z emmarun (nie znaleziono głównej metody)

2 odpowiedź

Java 7 z emmą i junitem powodującym błędy java.lang.VerifyError i Illegal zmiennej lokalnej

Więc dostaję te błędy[junit] Niedozwolona długość tabeli zmiennej lokalnej 17 w metodzie test.nz.ac.massey.cs.sdc.log4jassignment.s06005586.AppenderLayoutTes...

3 odpowiedź

Brakujące gałęzie podczas używania assertTrue zamiast assertNull

1 odpowiedź

Pokrycie kodu dla Androida (kalabasa-android BDD)

Testuję moją aplikację na Androida za pomocątykwa-android który zapewnia własny „projekt testowy”, ze skryptem, który zmienia nazwę pakietu na testowaną apli...