Wyniki wyszukiwania dla "unsigned-char"

3 odpowiedź

Dlaczego nie mogę static_cast między char * i unsigned char *?

Najwyraźniej kompilator uważa je za niepowiązane typy, a zatem

6 odpowiedzi

C - konwersja niepodpisanej int na tablicę bez znaku

Mam niepodpisany numer int (2 bajty) i chcę go przekonwertować na niepodpisany typ char. Z mojego wyszukiwania wynika, że ​​większość ludzi zaleca wykonanie ...

6 odpowiedzi

Nieprawidłowa konwersja z „void *” na „unsigned char *”

2 odpowiedź

unsigned char ** odpowiednik w c # i trzeba zapisać wartość zwracaną w pliku

Muszę wywołać funkcję dll win32

1 odpowiedź

Jak wydrukować unsigned char [] jako HEX w C ++?

3 odpowiedź

Porównanie podpisanego i niepodpisanego znaku

1 odpowiedź

Jak zdefiniować swig typemap do zwracania unsigned char * z powrotem do java