Wyniki wyszukiwania dla "sql-delete"

1 odpowiedź

Używanie wartości zwracanej z DELETE dla UPDATE w Postgres

Muszę zaktualizować tabelę, używając wartości usuniętej z innej tabeli. Sytuacja polega na tym, że sędzia prowadzący komentarz jest podobny do tego na SO. Uż...

2 odpowiedź

Usuwanie wielu wierszy za pomocą pól wyboru, PHP i MySQL

2 odpowiedź

USUŃ Z LICZNIKA (*) w MySQL

Ok, więc jest już kilka postów na tej i jeszcze mniej w Internecie. Dosłownie wypróbowałem każdy z nich i nie mogę nic zrobić. Mam nadzieję, że ktoś tutaj mo...

12 odpowiedzi

Jak usunąć i zaktualizować rekord w ulu

1 odpowiedź

Jak programowo sprawdzić, czy wiersz jest usuwalny?

5 odpowiedzi

Jak usunąć dane z wielu tabel?

5 odpowiedzi

Jak usunąć wiele wierszy w SQL, gdzie id = (x do y)

2 odpowiedź

usuń zduplikowane wiersze i musisz zachować jeden z nich w mysql [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Usuń zduplikowane wiersze w MySQL 19 odpowiedziChcę usunąć zduplikowane wiersze oparte na dwóch kolumnach, ale trzeba zacho...

17 odpowiedzi

Jak usunąć zduplikowane wiersze w serwerze sql?

1 odpowiedź

Usuń pierwsze X wierszy bazy danych