Wyniki wyszukiwania dla "sql-delete"

2 odpowiedź

Usuwanie wielu wierszy za pomocą pól wyboru, PHP i MySQL

2 odpowiedź

usuń zduplikowane wiersze i musisz zachować jeden z nich w mysql [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Usuń zduplikowane wiersze w MySQL 19 odpowiedziChcę usunąć zduplikowane wiersze oparte na dwóch kolumnach, ale trzeba zacho...

3 odpowiedź

MySQL GDZIE: jak napisać „! =” Lub „nie równa się”?

Muszę to zrobić

12 odpowiedzi

Jak usunąć i zaktualizować rekord w ulu

2 odpowiedź

USUŃ Z LICZNIKA (*) w MySQL

Ok, więc jest już kilka postów na tej i jeszcze mniej w Internecie. Dosłownie wypróbowałem każdy z nich i nie mogę nic zrobić. Mam nadzieję, że ktoś tutaj mo...

16 odpowiedzi

Jak usunąć duplikaty wpisów?

2 odpowiedź

Optymalizacja instrukcji usuwania MySQL

mam kilka zapytań do usunięcia, które można uruchomić na całkiem dużym stole (~ 100 GB) i chcę je zoptymalizować tak bardzo, jak to możliwe:

3 odpowiedź

Pozostaw tylko 50 pierwszych rekordów w bazie danych SQL i usuń resztę

2 odpowiedź

MySQL DELETE FROM z podkwerendą UNION według warunku IN

Potknąłem się na dziwnym błędzie SQL. Ostatnie zapytanie nie działa. Oczywiście mogę po prostu podzielić to DELETE na trzy zapytania, ale naprawdę zastanawia...

7 odpowiedzi

Liczenie liczby usuniętych wierszy w procedurze zapisanej w SQL Server

W SQL Server 2005 istnieje sposób usuwania wierszy i informowania o ich liczbietak właściwie usunięty?Mógłbym zrobić