Wyniki wyszukiwania dla "pdo"

3 odpowiedź

Funkcje PDO vs pg_ *

2 odpowiedź

Jak napisać wyszukiwanie MySQL, które może zrekompensować błędnie zapisane dane?

Czy jest jakiś sposób na napisanie wyszukiwania MySQL, które może skompensować błędy użytkowników w pisowni i tym podobnych?Jako przypadkowe przykłady ktoś m...

3 odpowiedź

Połącz PHP z MSSQL przez PDO ODBC

Kiedy wykonam ten kod:

7 odpowiedzi

Czy przygotowywane deklaracje PDO są wystarczające, aby zapobiec iniekcji SQL?

Powiedzmy, że mam taki kod:

6 odpowiedzi

Jak powiązać parametry z surowym zapytaniem DB w Laravel, które jest używane w modelu?

Re,Mam następujące zapytanie:

2 odpowiedź

Symfony2: Jak zapisać atrybut sesji jako niestandardowe pole w DB, z niestandardowym PdoSessionStorage?

Mam niestandardową klasę rozszerzającą PdoSessionStorage, ale nie wiem, jak przechwycić atrybuty z sesji, aby zapisać je jako niezależne pola w bazie danych....

5 odpowiedzi

php PDO wstawiaj wiele wierszy z symbolami zastępczymi

Szukam wielu wstawek przy użyciu PHP PDO.Najbliższa odpowiedź, jaką znalazłem, to tainstrukcja-jak-wstawić-tablicę-do-a-pojedynczą-przygotowaną-mysql-instruk...

4 odpowiedź

PDO PHP bindValue nie działa

Wiem, że zostało to zadane 1000 razy, ale z jakiegoś powodu nadal uderzam głową o ścianę ..To działa:

3 odpowiedź

Wynik php pdo zapytania JOIN

Moim problemem jestPróbuję zrobić proste JOIN między dwiema tabelami, które mają pole id. Mój wynik to obiekt stdClass, ponieważ używam PDO. Czy ktoś wie, ja...

3 odpowiedź

PHP: mysql v mysqli v pdo [closed]

Czytałem kilka pytań dotyczących używania mysqli w porównaniu z pdo do używania mysql w php.Widziałem takie pytania jakmysqli lub PDO - jakie są zalety i wad...