Wyniki wyszukiwania dla "pdo"

5 odpowiedzi

Uciekanie nazw kolumn w instrukcjach PDO

Obecnie buduję zapytanie, w którym zarówno pole / kolumna, jak i części wartości mogą składać się z danych wprowadzonych przez użytkownika.Problem polega na ...

2 odpowiedź

Symfony2: Jak zapisać atrybut sesji jako niestandardowe pole w DB, z niestandardowym PdoSessionStorage?

Mam niestandardową klasę rozszerzającą PdoSessionStorage, ale nie wiem, jak przechwycić atrybuty z sesji, aby zapisać je jako niezależne pola w bazie danych....

12 odpowiedzi

PHP PDO a normalny mysql_connect

Czy powinienem używać php PDO lub normalnego mysql_connect do wykonywania zapytań do bazy danych w PHP?Który jest szybszy?Jedną z największych zalet PDO jest...

3 odpowiedź

Wstawianie do bazy danych za pomocą PDO

Próbuję wstawić dane do bazy danych, którą mam na moim serwerze.Aby połączyć się z moją bazą danych, mam następujący kod:

1 odpowiedź

Aktualizacja PDO nie wydaje się przechowywać cytatów?

Zaczynam od metod PDO, a teraz utknąłem w małym pytaniu. Jeśli utworzę formularz do wstawienia imienia i nazwiska do bazy danych, mogę wstawić wszystkie typy...

2 odpowiedź

Zlicz liczbę zapytań każdej strony ładuj za pomocą PDO

2 odpowiedź

LastInsertId PDO dla MySQL warunek wyścigu?

3 odpowiedź

PDO - Błąd krytyczny: wywołanie funkcji składowej fetch () na nieobiektowym [duplikacie]

2 odpowiedź

Błąd PHP: „Nie można przekazać parametru 2 przez odniesienie”

8 odpowiedzi

PostgreSql „PDOException” z komunikatem „nie można znaleźć sterownika”

pdo działa dobrze z mysql, ale z pgsql jego błąd podawania