Wyniki wyszukiwania dla "criteria-api"

3 odpowiedź

API kryteriów JPA z wieloma parametrami

Muszę utworzyć metodę wyszukiwania, która używa interfejsu API kryteriów Kryterium JPA z wieloma parametrami. Teraz problem polega na tym, że nie każdy param...

1 odpowiedź

Ścieżka zapytania JPA Kryteria.get lewe przyłączenie jest możliwe

2 odpowiedź

Jak odwołać się do specyficznego pola podklasy w zapytaniu o kryteria, w którym pytana jest super klasa?

1 odpowiedź

Klauzula Eclipselink extend JOIN

1 odpowiedź

Zapytanie o kryteria JPA w relacji wiele do wielu

Używam JPA 2.0 w EclipseLink 2.3.2, w którym mam relację wiele do wielu między produktami i ich kolorami. Produkt może mieć wiele kolorów, a kolor może być p...

2 odpowiedź

Odpowiednik JPQL zapytania SQL z użyciem związków i wybierania stałych

Napisałem zapytanie SQL, które zasadniczo wybiera z wielu tabel, aby określić, które z nich mają wiersze utworzone od określonej daty. Mój SQL wygląda mniej ...

2 odpowiedź

Wyrażenie Kryteria JPA API IN Lista parametrów

4 odpowiedź

Naprawdę dynamiczny CriteriaBuilder JPA

Muszę stworzyć „prawdziwy” dynamiczny JPA

2 odpowiedź

Używanie JPA Criteria Api i hibernacja przestrzenna 4 razem

Biorąc pod uwagę przykład zapytania:http://www.hibernatespatial.org/tutorial-hs4.html

1 odpowiedź

Utwórz kryteria JPA w pełni dynamicznie

Zazwyczaj jestem użytkownikiem Hibernate i do mojego nowego projektu używamy JPA 2.0.Mój DAO otrzymuje kontener z ogólnym.