Wyniki wyszukiwania dla "criteria-api"

1 odpowiedź

Klauzula Eclipselink extend JOIN

1 odpowiedź

Kreator kryteriów Tworzenie nowego obiektu w zestawieniu Wybierz

Zastanawiałem się, czy możliwe jest utworzenie takiego zapytania, jak:

2 odpowiedź

JPA Criteria API: Multiple condition na LEFT JOIN

2 odpowiedź

Wyrażenie Kryteria JPA API IN Lista parametrów

1 odpowiedź

Zapytanie o kryteria JPA w relacji wiele do wielu

Używam JPA 2.0 w EclipseLink 2.3.2, w którym mam relację wiele do wielu między produktami i ich kolorami. Produkt może mieć wiele kolorów, a kolor może być p...

2 odpowiedź

Prawidłowe użycie API kryteriów JPA, predykatów i gdzie metoda CriteriaQuery

Próbuję przetestować repozytorium JPA. Oto mój kod klienta / testowy:

2 odpowiedź

Jak odwołać się do specyficznego pola podklasy w zapytaniu o kryteria, w którym pytana jest super klasa?

1 odpowiedź

Ścieżka zapytania JPA Kryteria.get lewe przyłączenie jest możliwe

1 odpowiedź

Czy Hibernate Criteria Api całkowicie chroni przed SQL Injection

Pracuję z Hibernate, aby chronić moją stronę przed SQL Injection.Słyszałem, że interfejs API Hibernate Criteria jest bardziej wydajny niż HQL. Czy Hibernate ...

2 odpowiedź

Odpowiednik JPQL zapytania SQL z użyciem związków i wybierania stałych

Napisałem zapytanie SQL, które zasadniczo wybiera z wielu tabel, aby określić, które z nich mają wiersze utworzone od określonej daty. Mój SQL wygląda mniej ...